CB:Concept

Der skal sættes ind på mange fronter for at forebygge fravænningsdiarre.
Her kan CB-Concept hjælpe.


Protein
Den sikre måde at give grisene fravænningsdiarre på er at give dem foder med højt proteinindhold,
der er vanskeligt fordøjeligt. Et vigtigt forebyggelsesinitiativ er derfor at give
grise foder med max. 16% let fordøjeligt protein.


Fibre
Der er fibre i de fleste planter. Fibre har været lidt upåagtede i smågrisefoder. Forskellige
forsøg med fibre til grise har vist blandede resultater.
Hvis fibre skal have en forebyggende effekt på fravænningsdiarre skal bakterierne i tyktarmen
kunne fermentere/nedbryde dem til lavere fede syrer (SCFA). De lavere fede syrer har
mange positive effekter på opretholdelsen af en sund tarm.


Ikke alle fibre har disse egenskaber. Vi har udviklet en blanding af fibre/komplekse kulhydrater
(CB2), der kan fermenteres til lavere fede syrer i tyktarmen.

CB2 ekstraheres primært fra sukkerroer. Andre komponenter enzymbehandles og der tilsættes stabiliserende syrer. CB2 er et vådt produkt, der består af både opløselige og uopløselige fibre.


Praktiske forsøg har vist at CB2 kan virke forebyggende på niveau med medicinsk zink. Resultaterne blev vist på en poster på Zero Zinc Summit i Juni 2022. Denne kan rekvireres.


Andre forebyggelsesinitiativer
Der er efterhånden ved at være en del erfaring med pasning af grise i forbindelse med fravænning. Det er vigtigt at grisene får det samme foder til slut i farestalden som de starter med i klimastalden. Derudover er det vigtigt at opnå de rigtige balancer for grisen.

CB-Concept i praksisCB-Concept indeholder to produkter: CB1 og CB2. Begge er våde produkter.


CB1 tildeles i farestalden 5 døgn inden fravænning. Det har til formål at forberede grisens tarmbakterier til at kunne nedbryde de fibre og komplekse kulhydrater som CB2 indeholder. CB1 kan drikkes som det er og behøver ikke at blive blandet med andet foder. Det kan med fordel udfodres i en drikkeskål eller eksisterende trug.
CB2 anvendes fra fravænningstidspunktet og ca. 9 døgn frem. I klimastalde med vådfoderanlæg kan CB2 indgå som en komponent i en vådfoderblanding hvor det helt eller delvist erstatter vandet.


I klimastalde, hvor der normalt fodres med tørfoder, blandes CB2 med tørfoder til opblødt foder i en fodervogn/pumpevogn, hvorfra det udfodres i de første 9 døgn. Derefter skiftes der over til almindeligt tørfoder.

I de kritiske dage i klimastalden vil man typisk opleve at grisene får blød/tynd aøring. Det betyder ikke at grisene har behandlingskrævende diarre med antibiotikabehandling til følge. Ved brug af CB2 er der sjældent er tale om en klasisk E.Coli diarre.


Tendensen til blød afføring vil typisk forsvinde igen efter 1 uge.